De verhuurmakelaar, zijn taken en bediende markten

Vastgoed algemeen Posted by admin on  wo, apr 13th, 2022 @ 10:57:23 AM  156  0    

De verhuurmakelaar, zijn taken en bediende markten

Een verhuurmakelaar bemiddelt tussen woninghuurders en -verhuurders en werkt in opdracht van de verhuurder. Hij is belast met specifieke taken en bedient specifieke markten.

Wat zijn de taken van een verhuurmakelaar?

Leeg interieur

Leeg interieur bij bezichtiging

De verhuurmakelaar organiseert bezichtigingen van de te verhuren ruimte, verzorgt huurcontracten en trekt potentiële huurders na door de werkgeversverklaringen en het kopie paspoort in te zien. Ook assisteren ze bij de incheck met de huurder en soms dragen ze ook zorg voor de huur en waarborgsom via speciale derdengeldenrekeningen.

Beheer

Veelal voert de makelaar het beheer uit voor de verhuurder. Taken omvatten:
– Incasseren van de betalingen
– Fungeren als tussenpersoon bij klachten
– Onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan de woning
– Uitvoering eindoplevering

Bij het einde van de huurtermijn

– Regeling van de beëindiging van het contract met:
– Eindcontrole van de woonruimte en terugbetalen van de borg (eventueel na aftrek van reparatiekosten)
– Assisteren in het vinden van nieuwe huurders.
Advocaten en rentmeesters verrichten soms soortgelijke taken.

Huis verhuren via 123Wonen

Markten van een verhuurmakelaar

Veelal bedienen verhuurmakelaars de expat-markt. Hier zoeken buitenlandse werknemers een tijdelijk verblijf. De screening van huurders is hier van extra belang. Vaak vertrekken buitenlanders namelijk terug na afloop van het contract. Eventuele nakomende kosten zijn dan niet meer verhaalbaar.
Maar ook los hiervan hebben verhuurders behoefte aan een tussenpersoon. Zo kan de verhuurder een particulier zijn die meerdere panden bezit maar de nodige zakelijke kennis en ervaring mist. Ook om andere redenen kan het verhuurders missen aan tijd om zich met de verhuur van zijn panden bezig te houden.

Wie betaalt de verhuurmakelaar?

In de regel betaald de verhuurder de verhuurmakelaar. Een makelaar die werkt in opdracht van de huurder wordt een aanhuurmakelaar genoemd.

Wanneer de makelaar tevens betaling vraagt van de huurder krijgen we te maken met een controversiele situatie. Huurders kunnen onaangenaam verrast zijn als er plots een makelaar opduikt die extra-kosten vraagt ook al beweert de makelaar dat hij de huurder enkel helpt met het vinden van woonruimte. Soms benadert de huurder de makelaar en organiseert deze een reeks bezichtigingen waardoor nog meer de schijn wordt gewekt dat er een dienst voor de huurder wordt verricht. Deze werkzaamheden kunnen echter ook uitgelegd worden als diensten voor de verhuurder.

Onderscheid makelaars voor huurders en verhuurders

Een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden van 16 oktober 2015 heeft ervoor gezorgd dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen een makelaar die een huurder bedient en een makelaar die een verhuurder bedient. M.a.w. er is een onderscheid tussen een verhuurmakelaar en een aanhuurmakelaar. Dit betekent dat een makelaar slechts voor een van de twee contractpartijen kan werken en ook slechts betaling van een van deze partijen kan vragen. Op grond hiervan kunnen ten onrechte betaalde vergoedingen door huurders worden teruggevorderd. Keerzijde is echter dat veel makelaars een geschil tot bij de rechter laten escaleren. De huurder zit door de continue betrokkenheid van de verhuurmakelaar bij o.a. reparaties, klachten en terugbetaling van de borg in een afhankelijke positie. Bovendien kan de relatie met de verhuurder er negatief door beïnvloed worden.