Hoe kun je een second home financieren?

Vastgoed algemeen Posted by admin on  ma, feb 15th, 2021 @ 9:20:04 PM  315  0    

Hoe kun je een second home financieren?

Een second home financieren kun je op verschillende manieren. Allereerst kun je een hypothecaire lening afsluiten. Verder staat de bank een wederopname van kapitaal toe binnen de lening die je nog lopen hebt maar die al grotendeels afbetaald is. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid een bullet krediet aan te vragen. Eerste voorwaarde is natuurlijk dat je inkomsten hoog genoeg zijn om alles netjes afbetaald te krijgen.

Of de bank U deze nieuwe lening met evenveel gemak zal toestaan als die voor Uw eerste woning hangt ervan af wie U bent. Bent U een regelmatige mens die zijn carrière al voor een stuk uitgebouwd heeft en nog een extra cent opzij gelegd ook, is de lening voor je eerste woning al afbetaald?
Dan is de kans groot dat U Uw lening krijgt. U kunt dan meer aflossen dan in het begin van Uw carrière en U hebt bovendien een nieuwe spaarpot die U voor eigen kapitaalinbreng kunt gebruiken. Natuurlijk kunt U op nog andere manieren aan kapitaal geraakt zijn in de loop der jaren. U kunt een erfenis gekregen hebben, een lot gewonnen, een goedbetalende bijverdienste gevonden, of een betere betaalde baan hebben. Of Uw partner kan mee uit werken gaan nu de kinderen groot zijn terwijl ze vroeger thuisbleef enzovoort. Hoofdzaak is dat U het geld hebt en het op een eerlijke manier verdiend hebt. Banken passen nog steeds de regel toe dat maximum 1/3 van het totale inkomen (= inkomsten (zonder kindertoeslag) – schulden) mag besteed worden aan het aflossen van een hypothecaire lening of aan de betaling van de maandelijkse huur voor een huurwoning. Ook wordt opnieuw eigen inbreng en wel voor een hoger bedrag dan voor een eerste woning geëist.

Voor een second home zonder meer, waar U gewoon van Uw vrije tijd wil gaan genietn, zal de bank met geen huurinkomsten rekening houden. Maar als je een beleggingspand op het oog hebt kun je de verwachte huurinkomsten in rekening brengen. Doch de bank houdt maar met een percentage hiervan rekening omdat een kleiner percentage jaarlijks naar onderhoudskosten gaat. Bijvoorbeeld met een bedrag gelijk aan twee maanden huuropbrengst kunnen jaarlijkse belastingen en onderhoud betaald worden.

Een second home financieren met een hypothecaire lening

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening kun je kiezen voor de manier waarop je die afbetaalt.

U kunt ofwel maandelijks hetzelfde bedrag afbetalen. Hierin verschillen wel iedere maand het percentage aan kapitaal en het percentage aan intresten. Met het voortschrijden van de looptijd van de lening dalen namelijk de intresten maar de bank houdt de som van de twee constant.

Of U kiest voor vaste kapitaalaflossingen terwijl de intresten variëren evenredig met het restbedrag. Naarmate de afbetaling vordert betaalt U dus minder af.

Een second home financieren met wederopname van kapitaal

Als U de lening voor Uw eerste woning al grotendeels afbetaald heeft kunt U afgelost kapitaal terug opnemen binnen de reeds bestaande lening en er intresten op betalen tegen het nu geldende tarief. De hypotheek rust nu echter ook op Uw eerste woning. Dat betekent dat bij moeilijkheden in het ergste geval Uw gezinswoning verkocht wordt.

Een second home financieren met een bullet krediet

Hier betaalt U intresten gedurende de looptijd van het krediet en het kapitaal lost U pas op de einde af. Dat komt doordat het bullet krediet verleend wordt aan mensen die in de toekomst een kapitaal verwachten of aan de houders van een beleggingsportefeuille. Het kapitaal kan staan voor een erfenis of voor een groepsverzekering. Mensen die een bullet krediet aanvragen staan doorgaans dichter bij hun pensioen. Het bullet krediet heeft meestal slechts een looptijd van 5 jaar. De intresten die je erop betaalt zijn hoger dan op een hypothecaire lening want het risico is hoger. Daar het risico niet afneemt (er wordt immers geen kapitaal afgelost, dat komt pas op het einde en allemaal ineens) blijven ook de intresten even hoog.