Woon- of brandverzekering

Verzekeringen Posted by admin on  wo, feb 3rd, 2021 @ 10:19:54 PM  350  0    

Woon- of brandverzekering

De woonverzekering beschermt de waarde van Uw woning en inboedel tegen vernieling door brand, storm, overstroming en sneeuwdruk. Ze beschermt je ook tegen schade aan andere personen, bijvoorbeeld wanneer een brand overslaat naar de buren of als een dakpan van Uw dak op een voorbijrijdende auto vliegen. Onderaan hebt U de keuze tussen verschiullende verzekeringsmaatschappijen.

Een woonverzekering of een brandverzekering, wat is dat?

De woonverzekering – vaak ook brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van je huis en je inboedel tegen onder meer de gevolgen van brand, storm, overstroming en sneeuwdruk. Ze beschermt je ook wanneer andere personen schade lijden door iets van je woning … en je bent hiervoor verantwoordelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval mocht een brand van je woning overslaan naar een naburig pand of mocht een dakpan van je huis op de auto van een passant vliegen.

Wat is inbegrepen?

Brand, storm, overstroming en sneeuwdruk

Wat is niet-inbegrepen?

Diefstal is niet in die verplichte waarborgen inbegrepen. Een woonverzekering dekt je dus niet noodzakelijk als er iets wordt gestolen. Vraag aan je verzekeraar of je makelaar wat je contract voorziet.

Voor wie is de woonverzekering wettelijk verplicht?

Huurders

Voor wie is ze niet-verplicht?

Voor wie in zijn eigen huis woont, is het niet wettelijk verplicht om een woonverzekering af te sluiten… je woning niet verzekeren is echter geen goed idee. Als je een verzekering afsluit, voorziet de wet dat je recht hebt op een minimumaantal waarborgen.

Geef je verzekeraar of makelaar dan ook duidelijk aan welke waarborgen je in je polis wil opnemen vóór je het contract ondertekent.

Verzekeringsmaatschappijen

AXA.be

Dekking

– brand
– storm
– overstroming
– sneeuwdruk

84 / jaar
GO!!


Coronadirect.be

Dekking

– brand
– storm
– overstroming
– sneeuwdruk

Prijs te berekenen
GO!!

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download