Discriminatie uit het huurrecht

Vastgoed algemeen Posted by admin on  wo, sep 4th, 2019 @ 12:14:55 PM  251  0    

Discriminatie uit het huurrecht

Wat is discriminatie?

In de nieuwe huurwet is geeen enkele vorm van discriminatie nog toegestaan. Noch directe, noch indirecte, noch onbewuste discrimininatie.
Ook opdracht tot discrimineren is verboden. Het discriminatieverbod geldt in alle fasen van het verhuurproces. Ook het weigeren van een redelijke aanpassing is discriminatie.

Maar een verhuurder heeft meestal met een hele lijst kandidaat-verhuurders te maken en hij kan ze niet allemaal tegelijk nemen. Hij moet echter een gerechtvaardigde keuze maken.

De verhuurder moet weten of de kandidaat huurder de huur zal kunnen betalen. Op een bepaald moment zal hij dus naar zijn vermogen moeten vragen, maar qua het moment wanneer hij dat doet en de vragen die hij mag stellen is hij gebonden aan een streng reglement dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

of een verhuurder verhuurder een kandidaat-huurder mag weigeren omwille van een handicap is afhankeleijk van de mate waarin de woning aangepast is of kàn aangepast worden zonder grondige structuurverandering.

Een verhuurder mag slechts informatie opvragen voor zover die voorkomt op het verplicht inlichtingenblad. De verhuurder is ook onderworpen aan de afficheringsplicht.

Wat kan je doen in geval je gediscrimineerd wordt?

Voel je je gediscrimineerd dan moet je dit in de eerste plaats ook kunnen bewijzen.

Daarna kun je pas stappen ondernemen.

melding bij Unia

klacht indienen bij het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Juridische procedure opstarten.

Tips

Tips voor huurders

Tips voor verhuurders

Tips voor vastgoedmakelaars