Cryptogeld

Cryptogeld Posted by admin on  za, feb 9th, 2019 @ 1:31:14 PM  272  2    

Cryptogeld

Cryptogeld is een digitale munteenheid. Het is een alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten met bekendste cryptovaluta de bitcoin, voor het eerst uitgebracht als open-source software in 2009. Daarna zijn meer dan 4.000 altcoins of alternatieve varianten van bitcoin gemaakt. De gedecentraliseerde besturing van cryptogeld werkt via gedistribueerde grootboektechnologie, meestal een blockchain, die dienst doet als een database voor openbare financiële transacties. In hoeverre cryptogeld werkelijk geld is, is omstreden. Zo heeft de bitcoin in Nederland de juridische status van ruilmiddel, maar niet die van geld. De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor de risico’s van investeren in virtuele valuta. De marktkapitalisatie van cryptocurrency is geraamd op 100 tot 200 miljard dollar in 2018.

Inhoud
1 Geschiedenis
2 Formele definitie
2.1 Altcoin
2.2 Crypto token
3 Architecture
3.1 Blockchain
3.1.1 Timestamping
3.2 Mining
3.2.1 GPU-prijsstijging
3.3 Wallets
3.4 Anonimiteit
3,5 Fungibiliteit
4 Economics
4.1 Transactiekosten
4.2 Exchanges
4.3 Atomaire swaps
4.4 geldautomaten
4.5 Initiële muntenoffers
5 Rechtmatigheid
5.1 Advertentieverboden
5.2 Amerikaanse belastingstatus
5.3 De juridische zorg van een ongereguleerde wereldeconomie
5.4 Verlies, diefstal en fraude
5.5 Darknet-markten
5.6 Legaliteit in Indonesië
6 Receptie
6.1 Academische studies
7 Zie ook
8 Verwijzingen
9 Verder lezen
10 Externe links

Geschiedenis

In 1983 bedacht de Amerikaanse cryptograaf David Chaum een ​​anoniem cryptografisch elektronisch geld genaamd ecash. Later, in 1995, implementeerde hij het via Digicash, een vroege vorm van cryptografische elektronische betalingen waarvoor gebruikerssoftware nodig was om bankbiljetten van een bank te verwijderen en specifieke versleutelde sleutels aan te wijzen voordat deze naar een ontvanger kon worden verzonden. Hierdoor kon de digitale valuta niet worden opgespoord door de uitgevende bank, de overheid of een derde partij.

In 1996 publiceerde de NSA een paper getiteld How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash, waarin een Cryptocurrency-systeem wordt beschreven dat het eerst publiceerde in een MIT-mailinglijst en later in 1997 in The American Law Review (Vol. 46, Issue 4).

In 1998 publiceerde Wei Dai een beschrijving van “b-geld“, gekenmerkt als een anoniem, gedistribueerd elektronisch geldsysteem. Kort daarna beschreef Nick Szabo bit goud. Net als bitcoin en andere cryptocurrencies die daarop zouden volgen, werd bit gold (niet te verwarren met de latere op goud gebaseerde uitwisseling, BitGold) beschreven als een elektronisch valutasysteem dat gebruikers verplichtte een proof of work-functie te voltooien met oplossingen die cryptografisch in elkaar werden gezet en gepubliceerd. Een valutasysteem gebaseerd op een herbruikbaar bewijs van werk werd later gecreëerd door Hal Finney, die het werk van Dai en Szabo volgde.

De eerste gedecentraliseerde cryptocurrency, bitcoin, werd in 2009 gemaakt door pseudonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Het gebruikte SHA-256, een cryptografische hash-functie, als een proof-of-work-schema. [14] [15] In april 2011 werd Namecoin opgericht als een poging om een ​​gedecentraliseerde DNS te vormen, wat internetcensuur erg moeilijk zou maken. Kort daarna, in oktober 2011, werd Litecoin vrijgegeven. Het was de eerste succesvolle cryptocurrency om scrypt als hash-functie te gebruiken in plaats van SHA-256. Een andere opmerkelijke cryptocurrency, Peercoin was de eerste om een ​​proof-of-work / proof-of-stake hybride te gebruiken. [16]

Op 6 augustus 2014 kondigde het VK aan dat de Schatkist de opdracht had gekregen om een ​​onderzoek te doen naar cryptocurrencies en welke rol ze eventueel zouden kunnen spelen in de Britse economie. Het onderzoek moest ook rapporteren of regelgeving moet worden overwogen. [17]

Formele definitie

    Volgens Jan Lansky voldoet cryptogeld aan zes voorwaarden voldoet: [18]

  1. Het systeem vereist geen centrale autoriteit, de status ervan wordt gehandhaafd via verdeelde consensus.
  2. Het systeem houdt een overzicht bij van cryptocurrency-eenheden en hun eigendom.
  3. Het systeem definieert of nieuwe cryptocurrency-eenheden kunnen worden gemaakt. Als er nieuwe cryptocurrency-eenheden kunnen worden gemaakt, definieert het systeem de omstandigheden van hun oorsprong en hoe het eigendom van deze nieuwe eenheden kan worden bepaald.
  4. Het eigendom van cryptocurrency-eenheden kan uitsluitend cryptografisch worden bewezen.
  5. Het systeem maakt het mogelijk transacties uit te voeren waarbij het eigendom van de cryptografische eenheden is veranderd. Een mutatieoverzicht kan alleen worden afgegeven door een entiteit die de huidige eigendom van deze eenheden aantoont.
  6. Als tegelijkertijd twee verschillende instructies voor het wijzigen van het eigendom van dezelfde cryptografische eenheden worden ingevoerd, voert het systeem er maximaal één uit.

In maart 2018 is het woord cryptocurrency toegevoegd aan het Merriam-Webster-woordenboek. [19]

Altcoin

De term altcoin heeft verschillende vergelijkbare definities. Stephanie Yang van The Wall Street Journal definieerde altcoins als “alternatieve digitale valuta’s” [20], terwijl Paul Vigna, ook van The Wall Street Journal, altcoins beschreef als alternatieve versies van bitcoin. [21] Aaron Hankins van de MarketWatch verwijst naar alle andere cryptocurrencies dan bitcoin als altcoins. [22]

Crypto-token

Een blockchain-account kan andere functies bieden dan betalingen verrichten, bijvoorbeeld in gedecentraliseerde applicaties of slimme contracten. In dit geval worden de eenheden of munten soms crypto-tokens (of cryptotokens) genoemd.

Architectuur

Gedecentraliseerde cryptocurrency wordt door het gehele cryptocurrency-systeem collectief geproduceerd, met een snelheid die wordt bepaald wanneer het systeem wordt gemaakt en dat publiek bekend is. In gecentraliseerde bank- en economische systemen, zoals het Federal Reserve System, controleren corporate boards of regeringen de valutatransactie door fiat-geld af te drukken of te eisen dat ze worden toegevoegd aan digitale bankboeken. In het geval van gedecentraliseerde cryptocurrency kunnen bedrijven of regeringen geen nieuwe eenheden produceren en hebben ze tot dusverre geen steun verleend aan andere bedrijven, banken of bedrijfsentiteiten die de daarin gemeten bedrijfswaarde behouden. Het onderliggende technische systeem waarop gedecentraliseerde cryptocurrencies zijn gebaseerd, is gemaakt door de groep of persoon die bekend staat als Satoshi Nakamoto. [23]

Vanaf mei 2018 bestonden er meer dan 1800 cryptocurrency-specificaties. [24] Binnen een cryptocurrency-systeem worden de veiligheid, integriteit en balans van grootboeken bijgehouden door een gemeenschap van wederzijds wantrouwende partijen die mijnwerkers worden genoemd: die hun computers gebruiken om transacties te valideren en tijdstempels toe te voegen, ze toevoegen aan het grootboek in overeenstemming met een bepaald tijdstempelschema . [14]

De meeste cryptocurrencies zijn ontworpen om geleidelijk de productie van die valuta te verminderen, door een maximum te stellen aan het totale bedrag van die valuta die ooit in omloop zal zijn. [25] Vergeleken met gewone valuta die door financiële instellingen worden aangehouden of als contanten bij de hand worden gehouden, kunnen cryptocurrencies moeilijker zijn voor inbeslagname door wetshandhaving. [1] Deze moeilijkheid is afgeleid van het gebruik van cryptografische technologieën.

Blockchain

Hoofdartikel: Blockchain
De geldigheid van de munten van elke cryptocurrency wordt geleverd door een blockchain. Een blockchain is een continu groeiende lijst met records, blokken genaamd, die zijn gekoppeld en beveiligd met behulp van cryptografie. [23] [26] Elk blok bevat meestal een hash-pointer als een link naar een vorig blok, [26] een tijdstempel en transactiegegevens. [27] Blokketens zijn inherent inherent bestand tegen wijziging van de gegevens. Het is “een open, gedistribueerd grootboek dat transacties tussen twee partijen efficiënt en op een verifieerbare en permanente manier kan registreren”. [28] Voor gebruik als gedistribueerd grootboek wordt een blockchain meestal beheerd door een peer-to-peer-netwerk dat zich collectief aan een protocol voor het valideren van nieuwe blokken houdt. Eenmaal geregistreerd, kunnen de gegevens in een bepaald blok niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd zonder de wijziging van alle volgende blokken, hetgeen een samenspanning van de netwerkmeerderheid vereist.

Blockchains zijn beveiligd door ontwerp en zijn een voorbeeld van een gedistribueerd computersysteem met hoge byzantijnse fouttolerantie. Gedecentraliseerde consensus is daarom bereikt met een blockchain. [29] Blockchains lossen het probleem van de dubbele besteding op zonder de noodzaak van een vertrouwde autoriteit of centrale server, ervan uitgaande dat er geen 51% aanval is (die heeft gewerkt tegen verschillende cryptocurrencies).

Timestamping

Cryptocurrencies gebruiken verschillende timestamping-schema’s om de geldigheid van transacties die aan het blockchain-grootboek zijn toegevoegd te “bewijzen” zonder de noodzaak voor een vertrouwde derde partij.

Het eerste tijdstempelschema dat werd uitgevonden, was het proof-of-work-schema. De meest gebruikte proof-of-work-schema’s zijn gebaseerd op SHA-256 en scrypt. [16]

Enkele andere hashing-algoritmen die worden gebruikt voor proof-of-work zijn CryptoNight, Blake, SHA-3 en X11.

De proof-of-stake is een methode om een ​​cryptocurrency-netwerk te beveiligen en gedistribueerde consensus te bereiken door gebruikers te vragen het eigendom van een bepaalde hoeveelheid valuta te tonen. Het is anders dan proof-of-work-systemen die lastige hashing-algoritmen uitvoeren om elektronische transacties te valideren. Het schema is grotendeels afhankelijk van de munt, en er is momenteel geen standaardvorm ervan. Sommige cryptocurrencies gebruiken een gecombineerd proof-of-work / proof-of-stake schema. [16]

Mijnbouw

Hashcoin mijne
In cryptocurrency-netwerken is mining een validatie van transacties. Voor deze inspanning verkrijgen succesvolle mijnwerkers een nieuwe cryptocurrency als beloning. De beloning verlaagt de transactiekosten door een aanvullende stimulans te creëren om bij te dragen aan de verwerkingskracht van het netwerk. De snelheid van het genereren van hashes, die elke transactie valideren, is verhoogd door het gebruik van gespecialiseerde machines zoals FPGA’s en ASIC’s met complexe hash-algoritmen zoals SHA-256 en Scrypt. [30] Deze wapenwedloop voor goedkopere maar efficiënte machines is al gestart sinds de dag dat de eerste cryptocurrency, bitcoin, in 2009 werd geïntroduceerd. [30] Nu steeds meer mensen de wereld van virtuele valuta verkennen, is het genereren van hashes voor deze validering in de loop der jaren veel complexer geworden, waarbij mijnwerkers grote sommen geld moeten investeren in het gebruik van meerdere krachtige ASIC’s. Dus de waarde van de valuta die wordt verkregen voor het vinden van een hash rechtvaardigt vaak niet de hoeveelheid geld die wordt besteed aan het opzetten van de machines, de koelfaciliteiten om de enorme hoeveelheid warmte die ze produceren te overwinnen, en de elektriciteit die nodig is om ze te laten werken. [30] [31]

Sommige mijnwerkers bundelen bronnen, delen hun verwerkingskracht via een netwerk om de beloning gelijk te splitsen, afhankelijk van de hoeveelheid werk die ze hebben bijgedragen aan de waarschijnlijkheid van het vinden van een blokkering. Een “aandeel” wordt toegekend aan leden van de mijnbouwpool die een geldig gedeeltelijk bewijs van werk voorleggen.

Vanaf februari 2018 stopte de Chinese overheid de handel in virtuele valuta, verbood aanvankelijk muntaanbiedingen en sloot de mijnbouw. Sommige Chinese mijnwerkers zijn sindsdien verhuisd naar Canada. [32] Eén bedrijf exploiteert datacenters voor mijnactiviteiten op Canadese olie- en gasvelden, als gevolg van lage gasprijzen. [33] In juni 2018 stelde Hydro Quebec aan de provinciale overheid voor om 500 MW toe te wijzen aan cryptobedrijven voor mijnbouw. ​​[34] Volgens een rapport van Fortune uit februari 2018 [35] is IJsland een toevluchtsoord geworden voor cryptocurrency-mijnwerkers, deels vanwege zijn goedkope elektriciteit. Prijzen zijn opgenomen omdat bijna alle energie van het land afkomstig is van hernieuwbare bronnen, waardoor meer mijnbouwbedrijven overwegen om de openingsactiviteiten in IJsland te overwegen. Het energiebedrijf van de regio zegt dat Bitcoin-mijnen zo populair worden dat het land in 2018 waarschijnlijk meer elektriciteit zal gebruiken om munten te delven dan krachthuizen. In oktober 2018 zou Rusland de thuisbasis worden van een van de grootste legale mijnactiviteiten ter wereld, gevestigd in Siberië. [Nodig citaat]

In maart 2018 plaatste een stad in Upstate New York een moratorium van 18 maanden op alle cryptocurrency-mijnen in een poging om natuurlijke hulpbronnen en het ‘karakter en de richting’ van de stad te behouden [36].

GPU-prijsstijging

Een toename van cryptocurrency-mijnbouw verhoogde de vraag naar grafische kaarten (GPU) in 2017. [37] Populaire favorieten van cryptocurrency-mijnwerkers zoals Nvidia’s GTX 1060 en GTX 1070 grafische kaarten, evenals AMD’s RX 570 en RX 580 GPU’s, verdubbeld of verdrievoudigd in prijs – of waren niet op voorraad. [38] Een GTX 1070 Ti die werd uitgebracht voor een prijs van $ 450 verkocht voor maar liefst $ 1100. Een andere populaire kaart GTX 1060’s 6 GB-model werd uitgebracht tegen een adviesprijs van $ 250, verkocht voor bijna $ 500. RX 570 en RX 580 kaarten van AMD waren bijna een jaar niet op voorraad. Mijnwerkers kopen regelmatig de hele voorraad nieuwe GPU’s op zodra ze beschikbaar zijn. [39]

Nvidia heeft retailers gevraagd om te doen wat ze kunnen als het gaat om de verkoop van GPU’s aan gamers in plaats van mijnwerkers. “Gamers komen op de eerste plaats voor Nvidia”, zei Boris Böhles, PR-manager voor Nvidia in de Duitse regio. [40]

Een voorbeeld van een in papier uit te printen bitcoin-portemonnee bestaande uit één bitcoin-adres voor ontvangst en de bijbehorende privésleutel voor uitgaven
Hoofdartikel: Cryptocurrency wallet
Een cryptocurrency-portemonnee slaat de publieke en private “sleutels” of “adressen” op die kunnen worden gebruikt om de cryptocurrency te ontvangen of door te geven. Met de privésleutel is het mogelijk om in het grootboek te schrijven, waardoor de bijbehorende cryptocurrency effectief wordt uitgegeven. Met de openbare sleutel kunnen anderen geld naar de portefeuille verzenden.

Anonimiteit

Bitcoin is pseudoniem in plaats van anoniem, omdat de cryptocurrency binnen een portefeuille niet is gekoppeld aan mensen, maar eerder aan een of meer specifieke sleutels (of “adressen”). [41] Bitcoin-eigenaren kunnen daardoor niet worden geïdentificeerd, maar alle transacties zijn openbaar beschikbaar in de blockchain. Toch zijn cryptocurrency-uitwisselingen vaak wettelijk verplicht om de persoonlijke informatie van hun gebruikers te verzamelen.

Toevoegingen zoals Zerocoin, Zerocash en CryptoNote zijn voorgesteld, wat extra anonimiteit en fungibiliteit mogelijk zou maken. [42] [43]

Fungibiliteit

Hoofdartikelen: Fungibility and Un-fungible token
De meeste cryptocurrency-tokens zijn fungibel en uitwisselbaar. Er bestaan ​​echter ook unieke niet-fungibele tokens. Dergelijke tokens kunnen dienen als activa in games zoals CryptoKitties.

Economie

Cryptocurrencies worden voornamelijk gebruikt buiten bestaande bank- en overheidsinstellingen en worden uitgewisseld via internet.

Transactiekosten

Transactiekosten voor cryptocurrency hangen voornamelijk af van het aanbod van netwerkcapaciteit op dat moment, vergeleken met de vraag van de valutahouder naar een snellere transactie. De valutahouder kan een specifieke transactiekost kiezen, terwijl netwerkentiteiten transacties verwerken in volgorde van hoogste aangeboden vergoeding tot het laagste. Cryptocurrency-uitwisselingen kunnen het proces voor valutahouders vereenvoudigen door prioriteitsalternatieven aan te bieden en daardoor te bepalen welk bedrag waarschijnlijk tot gevolg heeft dat de transactie op de gevraagde tijd wordt verwerkt.

Voor ether verschillen de transactiekosten door computationele complexiteit, bandbreedtegebruik en opslagbehoeften, terwijl bitcoin transactiekosten verschillen per transactiegrootte en of de transactie SegWit gebruikt. In september 2018 kwam de mediane transactiekosten voor ether overeen met $ 0,017, [44] terwijl het voor bitcoin overeenkwam met $ 0,55. [45]

uitwisselingen

Mainmīn
Vertalingen van main
Hoofdartikel: Cryptocurrency-uitwisseling
Cryptocurrency-uitwisselingen stellen klanten in staat om cryptocurrencies te verhandelen voor andere activa, zoals conventioneel fiat-geld, of om te handelen tussen verschillende digitale valuta’s.

Atomaire swaps

Atomic swaps zijn een mechanisme waarbij een cryptocurrency direct kan worden uitgewisseld voor een andere cryptocurrency, zonder dat een vertrouwde derde partij zoals een exchange nodig is.

geldautomaten

Bitcoin ATM

Jordan Kelley, oprichter van Robocoin, lanceerde op 20 februari 2014 de eerste bitcoin-geldautomaat in de Verenigde Staten. De kiosk die is geïnstalleerd in Austin, Texas is vergelijkbaar met bankautomaten, maar heeft scanners die door de overheid uitgegeven identificatiegegevens kunnen worden gelezen, zoals een rijbewijs of een paspoort om de identiteit van gebruikers te bevestigen. [46]

Eerste muntenaanbod

Een eerste-muntaanbod (ICO) is een controversieel middel om fondsen te werven voor een nieuwe cryptocurrency-onderneming. Een ICO kan worden gebruikt door startups met de bedoeling regelgeving te vermijden. Effectenregelgevers in vele rechtsgebieden, waaronder in de VS en Canada, hebben echter aangegeven dat als een munt of token een ‘investeringscontract’ is (bijv. Onder de Howey-test, dat wil zeggen, een investering van geld met een redelijke winstverwachting op basis van aanzienlijk op de ondernemers- of leidinggevende inspanningen van anderen), het is een veiligheid en is onderworpen aan effectenregulering. In een ICO-campagne wordt een percentage van de cryptocurrency (meestal in de vorm van “tokens”) verkocht aan early supporters van het project in ruil voor wettig betaalmiddel of andere cryptocurrencies, vaak bitcoin of ether. [47] [48] [49 ]

Volgens PricewaterhouseCoopers hebben vier van de tien grootste aangeboden aanvankelijke muntaanbiedingen Zwitserland als basis gebruikt, waar ze vaak als non-profitstichtingen worden geregistreerd. Het Zwitserse regelgevende agentschap FINMA verklaarde dat het een “evenwichtige aanpak” zou nemen voor ICO-projecten en dat het “legitieme innovators zou toelaten om door het regelgevingslandschap te navigeren en hun projecten te lanceren op een manier die verenigbaar is met de nationale wetgeving die investeerders beschermt en de integriteit van het financiële systeem .” Als reactie op tal van verzoeken van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven begon een wetgevende ICO-werkgroep in 2018 wettelijke richtsnoeren uit te vaardigen die bedoeld zijn om de onzekerheid van cryptocurrency-aanbiedingen weg te nemen en duurzame bedrijfspraktijken vast te stellen [50].

Wettigheid

Hoofdartikel: Legaliteit van Bitcoin per land of gebied
De juridische status van cryptocurrencies varieert aanzienlijk van land tot land en is nog steeds niet gedefinieerd of verandert in veel van deze landen. Hoewel sommige landen expliciet het gebruik en de handel hebben toegestaan, [51] anderen het hebben verboden of beperkt. Volgens de Library of Congress is een “absoluut verbod” op handel of het gebruik van cryptocurrencies van toepassing in acht landen: Algerije, Bolivia, Egypte, Irak, Marokko, Nepal, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Een “impliciet verbod” is van toepassing in 15 andere landen, waaronder Bahrein, Bangladesh, China, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Indonesië, Iran, Koeweit, Lesotho, Litouwen, Macau, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en Taiwan. [52] In de Verenigde Staten en Canada onderzoeken nationale en provinciale effectenregelgevers, gecoördineerd via de North American Securities Administrators Association, “bitcoin scams” en ICO’s in 40 jurisdicties. [53]

Verschillende overheidsinstanties, afdelingen en rechtbanken hebben Bitcoin anders ingedeeld. China Central Bank verbood begin 2014 de behandeling van bitcoins door financiële instellingen in China.

Hoewel cryptocurrencies in Rusland legaal zijn, is het in Rusland illegaal om goederen te kopen met een andere valuta dan de Russische roebel. [54] Voorschriften en verboden die van toepassing zijn op bitcoin, breiden waarschijnlijk uit naar vergelijkbare cryptocurrency-systemen. [55]

Cryptocurrencies zijn een potentieel hulpmiddel om economische sancties te omzeilen, bijvoorbeeld tegen Rusland, Iran of Venezuela. In april 2018 kwamen Russische en Iraanse economische vertegenwoordigers bijeen om te bespreken hoe het wereldwijde SWIFT-systeem kan worden omzeild door middel van gedecentraliseerde blockchain-technologie [56]. Rusland steunde ook in het geheim Venezuela met de oprichting van de petro (El Petro), een nationale cryptocurrency die werd geïnitieerd door de Maduro-regering om waardevolle olie-inkomsten te verkrijgen door Amerikaanse sancties te omzeilen.

In augustus 2018 kondigde de Bank of Thailand haar plannen aan om haar eigen cryptocurrency te creëren, de Central Currency Currency (CBDC). [57]

Advertentieverboden

Facebook, [58] Google, Twitter, [59] Bing, [60] Snapchat, LinkedIn en MailChimp verboden tijdelijk Bitcoin en andere cryptocurrency-advertenties. Ook de [61]Chinese internetplatforms Baidu, Tencent en Weibo hebben bitcoin-advertenties verboden. Idem voor hget Japanse platform Line en het Russische platform Yandex. [62]

Amerikaanse belastingstatus

Op 25 maart 2014 heeft de Amerikaanse belastingdienst (IRS) geoordeeld dat bitcoin voor belastingdoeleinden als onroerend goed zal worden behandeld. Daardoor is bitcoin onderworpen aan vermogenswinstbelasting. [63] In een paper gepubliceerd door onderzoekers uit Oxford en Warwick, werd aangetoond dat bitcoin bepaalde kenmerken heeft die meer op de edelmetaalmarkt lijken dan traditionele valuta’s, vandaar in overeenstemming met de IRS-beslissing, zelfs indien gebaseerd op verschillende redenen. [64]

De juridische zorg van een niet-gereguleerde wereldeconomie

Aangezien de populariteit van en de vraag naar online valuta’s sinds het begin van bitcoin in 2009 is toegenomen, [65] zijn er zorgen dat een dergelijke ongereguleerde wereldwijde economie die door cryptocurrencies wordt aangeboden, een bedreiging voor de samenleving kan vormen. Zorgvuldigheid is in overvloed dat altcoins instrumenten kunnen worden voor anonieme internetcriminelen. [66]

Cryptocurrency-netwerken vertonen een gebrek aan regulering die bekritiseerd is als het mogelijk maken van criminelen die proberen belasting te ontwijken en geld wit te wassen.

Transacties die plaatsvinden door het gebruik en de uitwisseling van deze altcoins zijn onafhankelijk van formele banksystemen en kunnen daarom belastingontduiking eenvoudiger maken voor individuen. Aangezien het belastbare inkomen in kaart wordt gebracht op basis van wat een ontvanger aan de inkomstendienst meldt, wordt het uiterst moeilijk om transacties te verwerken die zijn gemaakt met behulp van bestaande cryptocurrencies, een wijze van uitwisseling die complex en moeilijk te volgen is [66].

Systemen van anonimiteit die de meeste cryptocurrencies aanbieden, kunnen ook dienen als een eenvoudiger middel om geld wit te wassen. In plaats van het witwassen van geld via een ingewikkeld netwerk van financiële actoren en offshore bankrekeningen, kan het witwassen van geld via altcoins worden bereikt door middel van anonieme transacties. [66]

Verlies, diefstal en fraude

Hoofdartikel: Cryptocurrency en beveiliging
In februari 2014 ’s werelds grootste bitcoin exchange, Mt. Gox, failliet verklaard. Het bedrijf verklaarde dat het bijna $ 473 miljoen van de bitcoins van hun klanten had verloren, waarschijnlijk als gevolg van diefstal. Dit was gelijk aan ongeveer 750.000 bitcoins, of ongeveer 7% van alle bestaande bitcoins. De prijs van een bitcoin daalde van een piek van ongeveer $ 1,160 in december naar minder dan $ 400 in februari. [67]

Twee leden van de Silk Road Task Force, een federale taskforce van meerdere instanties die het Amerikaanse onderzoek van door Silk Road geconfisqueerde bitcoins voor eigen gebruik in de loop van het onderzoek uitvoerde. [68] DEA-agent Carl Mark Force IV, die probeerde oplegging aan Silk Road-oprichter Ross Ulbricht (“Dread Pirate Roberts”), pleitte schuldig aan witwassen, obstructie van gerechtigheid en afpersing onder de kleur van officieel recht, en werd veroordeeld tot 6,5 jaar federale gevangenis. [68] Agent van de Amerikaanse geheime dienst Shaun Bridges pleitte schuldig aan misdaden met betrekking tot zijn omleiding van $ 800.000 aan bitcoins naar zijn persoonlijke rekening tijdens het onderzoek, en ook afzonderlijk pleitte schuldig aan het witwassen van geld in verband met een andere cryptocurrency diefstal; hij werd veroordeeld tot bijna acht jaar in de federale gevangenis [69]

Homero Josh Garza, die de cryptocurrency startups GAW Miners en ZenMiner in 2014 oprichtte, erkende in een pleidooi dat de bedrijven deel uitmaakten van een piramidespel en pleitte schuldig om fraude te bedekken in 2015. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission bracht afzonderlijk een civiele handhavingsactie tegen Garza, die uiteindelijk werd veroordeeld tot het betalen van een vonnis van $ 9,1 miljoen plus $ 700.000 aan rente. De klacht van de SEC verklaarde dat Garza via zijn bedrijven op frauduleuze wijze “investeringscontracten die de winst vertegenwoordigen waarvan zij beweerden dat deze zou worden gegenereerd” zou verkopen uit de mijnbouw [70].

Op 21 november 2017 kondigde de Tether-cryptocurrency aan dat ze waren gehackt, waarbij ze $ 31 miljoen in USDT verloren van hun primaire portemonnee. [71] Het bedrijf heeft de gestolen valuta ‘getagd’, in de hoop ze in de portefeuille van de hacker te ‘vergrendelen’ (waardoor ze onbestendig worden). Tether geeft aan dat het een nieuwe kern bouwt voor zijn primaire portemonnee als reactie op de aanval om te voorkomen dat de gestolen munten worden gebruikt.

In mei 2018 werden Bitcoin Gold (en twee andere cryptocurrencies) getroffen door een succesvolle 51% hashing-aanval door een onbekende acteur, waarbij uitwisselingen een geschatte $ 18 miljoen verloren. [72] In juni 2018 werd de Koreaanse beurs Coinrail gehackt en verloor US $ 37 miljoen aan altcoin. Angst rondom de hack kreeg de schuld van een uitbetaling van de cryptocurrency markt van $ 42 miljard. [73] Op 9 juli 2018 had de beurs Bancor $ 23,5 miljoen cryptocurrency gestolen [74].

De Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers (AMF) somt 15 websites op van bedrijven die investeren in cryptocurrency zonder toestemming om dit in Frankrijk te doen [75].

Darknet-markten

Hoofdartikel: Darknet-markt
Eigenschappen van cryptocurrencies gaven ze populariteit in toepassingen zoals een veilige haven in bankcrises en betalingsmiddelen, wat ook leidde tot cryptocurrency gebruik in controversiële settings in de vorm van online zwarte markten, zoals Silk Road. [66] De originele Silk Road werd in oktober 2013 gesloten en sindsdien zijn er nog twee versies in gebruik. In het jaar volgend op de eerste sluiting van Silk Road steeg het aantal prominente donkere markten van vier naar twaalf, terwijl het aantal medicijnen steeg van 18.000 naar 32.000. [66]

De markten van Darknet bieden uitdagingen op het gebied van legaliteit. Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency die in donkere markten worden gebruikt, zijn in bijna alle delen van de wereld niet duidelijk of juridisch geclassificeerd. In de VS worden bitcoins gelabeld als ‘virtuele activa’. Dit type dubbelzinnige classificatie zet wetshandhavingsinstanties overal ter wereld onder druk om zich aan te passen aan de verschuivende drugshandel op donkere markten [76].

Legaliteit in Indonesië

De Indonesische wet nr. 7 van 2011 over valuta in Indonesië staat Rupiah alleen toe als ruilmiddel in Indonesië [77]. De wet verbiedt effectief het gebruik van grondstoffen zoals cryptocurrencies en goud als valuta. Bank Indonesia heeft het verbod op het gebruik van cryptocurrency-activa als ruilmiddel in Indonesië benadrukt [78].

Ontvangst

Cryptocurrencies zijn vergeleken met Ponzi-schema’s, piramidespelen [79] en economische bubbels, [80] zoals bellen op huizenmarkt [81]. Howard Marks van Oaktree Capital Management verklaarde in 2017 dat digitale valuta “niets anders was dan een ongegronde rage (of misschien zelfs een piramidespel), gebaseerd op de bereidheid om waarde toe te schrijven aan iets dat weinig of niets heeft dat verder gaat dan wat mensen ervoor betalen” en vergeleken ze met de tulpenmanie (1637), de South Sea Bubble (1720) en de dot-com-bubble (1999). [82]

Hoewel cryptocurrencies digitale valuta zijn die worden beheerd via geavanceerde coderingstechnieken, hebben veel regeringen een voorzichtige houding tegenover hen aangenomen, uit vrees voor hun gebrek aan centrale controle en de effecten die ze zouden kunnen hebben op de financiële zekerheid. [83] Regelgevende instanties in verschillende landen hebben gewaarschuwd voor cryptocurrency en sommigen hebben concrete regelgevende maatregelen genomen om gebruikers af te schrikken [84]. Bovendien bieden veel banken geen diensten voor cryptocurrencies en kunnen ze weigeren diensten aan te bieden aan bedrijven met virtuele valuta. [85] Gareth Murphy, een senior central banking officer, heeft verklaard dat “wijdverspreid gebruik [van cryptocurrency] het ook moeilijker zou maken voor statistische bureaus om gegevens te verzamelen over economische activiteiten, die door regeringen worden gebruikt om de economie te sturen”. Hij waarschuwde dat virtuele valuta een nieuwe uitdaging vormen voor de controle van centrale banken over de belangrijke functies van monetair en wisselkoersbeleid. [86] Hoewel traditionele financiële producten sterke consumentenbescherming bieden, is er geen tussenpersoon die de mogelijkheid heeft om consumentenverlies te beperken als bitcoins verloren of gestolen zijn. [87] Een van de functies die cryptocurrency mist in vergelijking met creditcards, is bijvoorbeeld de bescherming van consumenten tegen fraude, zoals terugboekingen.

Een enorme hoeveelheid energie gaat naar proof-of-work cryptocurrency-mijnbouw, hoewel voorstanders van cryptocurrency beweren dat het belangrijk is om het te vergelijken met de consumptie van het traditionele financiële systeem. [88]

Er zijn ook puur technische elementen om te overwegen. Technologische vooruitgang in cryptocurrencies zoals bitcoin leidt bijvoorbeeld tot hoge kosten vooraf aan mijnwerkers in de vorm van gespecialiseerde hardware en software. [89] Cryptocurrency-transacties zijn normaal onomkeerbaar nadat een aantal blokken de transactie bevestigen. Bovendien kunnen private sleutels van cryptocurrency permanent worden gewist van lokale opslag als gevolg van malware, gegevensverlies of de vernietiging van de fysieke media. Dit voorkomt dat de cryptocurrency wordt uitgegeven, wat resulteert in een effectieve verwijdering van de markten. [90]

De cryptocurrency-gemeenschap verwijst naar pre-mining, verborgen lanceringen, ICO of extreme beloningen voor de altcoin-oprichters als een misleidende praktijk. [91] Het kan ook worden gebruikt als een inherent onderdeel van het ontwerp van een cryptocurrency. [92] Pre-mining betekent dat valuta wordt gegenereerd door de oprichters van de valuta voordat deze wordt vrijgegeven voor het publiek. [93]

Paul Krugman, Nobelprijswinnaar in winnaar economische wetenschappen houdt niet van bitcoin, herhaalde vele malen dat het een bubbel is die niet lang standhoudt [94] en linkt aan tulpenmanie. [95] De Amerikaanse zakenmagnaat Warren Buffett denkt dat cryptocurrency tot een slecht einde zal komen. [96] In oktober 2017 noemde BlackRock CEO Laurence D. Fink bitcoin een ‘index van het witwassen van geld’. [97] “Bitcoin laat je gewoon zien hoeveel vraag naar witwassen van geld er in de wereld is,” zei hij.

Academische studies

Hoofdartikel: Ledger (journal)
In september 2015 werd de oprichting aangekondigd van het collegiaal getoetste academische tijdschrift Ledger (ISSN 2379-5980). Het omvat studies over cryptocurrencies en aanverwante technologieën en wordt gepubliceerd door de University of Pittsburgh. [98]

Het tijdschrift moedigt auteurs aan om een ​​bestandshash van ingediende documenten digitaal te ondertekenen, waarna ze worden gemagnetiseerd in de Bitcoin-blockchain. Auteurs worden ook gevraagd om een ​​persoonlijk bitcoin-adres op te nemen op de eerste pagina van hun papieren. [99] [100]

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download