De huurwet van maart 2013

Vastgoed algemeen Posted by admin on  zo, mrt 18th, 2018 @ 7:59:25 PM  226  0    

De huurwet van maart 2013

De huurwet ligt aan de basis van huurovereenkomsten voor woningen die de huurder als hoofdverblijfplaats betrekt. Bepalingen uit het burgerlijk wetboek gelden samen met die van de huurwet. Af en toe wordt de huurwet gewijzigd.

De huurwet van maart 2013

Nieuwste aanpassing
Mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst
Opzeg
Minimumvereisten van de woning

Verplichte bijlagen bij een huurovereenkomst

KB van 8 juli 1997

[PDF Huurwet p. 75]
Artikel 1:
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 4:
Artikel 5:
Artikel 6:
Artikel 7:
Artikel 8:

Bijlagen bij het KB van 4 mei 2007

[PDF Huurwet p. 77]

Huurovereenkomst voor woningen in het Vlaams Gewest

I. Normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid v. toep. in het Vlaams Gewest
II. Federale wetgeving betreffende woninghuur

Huurovereenkomst voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I. Normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid v. toep. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II. Federale wetgeving betreffende woninghuur