Het energieprestatiecertificaat

Vastgoed algemeen Posted by admin on  ma, feb 12th, 2018 @ 9:02:52 PM  219  0    

Het energieprestatiecertificaat

Kortweg het EPC genoemd is een verplicht document zowel bij verkoop als bij verhuur.

In een appartementsgebouw zijnn er evenveel EPC-verslagen als er wooneenheden zijn.

Voor collectieve woongebouwen zoals studentenkamers met gemeenschappelijke keuken of badkamer is er maar 1 EPC voor heel het gebouw.

Een EPC moet opgemaakt zijn vooraleer het gebouw als te koop of te huur op de markt komt.

Het EPC geeft een kengetal weer

Dit moet vermeld worden in de onderhandse verkoopovereenkomst. Bij een verhuur is het verplicht bij te voegen bij het huurcontract vanaf 1 januari 2009.

Volgende types van onroerend goed vallen echter niet onder deze wet:
– onbewoonbaar verklaarde woningen bij verkoop.
– vakantiewoningen bij seizoenverhuur van minde dan 2 maanden.

Welke informatie geeft het EPC weer?

Een EPC geeft de energiezuinigheid van een woning weer. Dit is een getal op een kleurenbalk die gaat van groen naar rood. Zie hier voor een voorbeeld.

Berekening van het EPC

Parameters:
– isolatiewaarde dak
– isolatiewaarde muren
– type ramen
– verwarming ramen
Indien ontbrekend bij verkoop of verhuur en de inbreuk is vastgesteld dan schrijft VEA een boete uit van € 500 à 5000. Bij verkoop heeft de notaris meldplicht.

Het VEA heeft een tool voor de beerekening op http://www.bouw-energie.be

Voorbeeld van een