De electrische keuring

Vastgoed algemeen Posted by admin on  ma, feb 12th, 2018 @ 11:43:57 AM  281  0    

De electrische keuring

Een keuringsverslag is een verplicht document bij verkoop van een onroerend goed maar niet bij verhuur. de eigenaar voegt het toe als bijlage bij een huurcontract als hij er één in zijn bezit heeft.

Het nut van een keuring

Daar een electriciteitsinstallatie een zeker risico inhoudt moet ze de garantie bevatten dat alles naar behoren werkt en het risico minimaal is. Daartom moet ze om de 25 jaar opnieuw gecontroleerd worden bij een positief verslag. Ook als er wijzigingen zijn aan de bestaande installatie is een nieuwe keuring verplicht.

Wet in verband met electrische keuring

Overhandiging van een controlverslag van verkoper aan koper is verplicht sinds1 juli 2008. Bij verzwaring van een installatie van voor 1 oktober 1981 is geen nieuwe keuring nodig. Is een installatie zoals deze laatste echter onveranderd dan is er wel een nieuwe keuring nodig.

Wie doet een electrische keuring?

Enkel een erkend keuringorganisme kan een keuring doen. Een lijst van erkende keuringsorganismen vind je hier.

Het keuringsverslag voor een gewone huishoudelijk installatie

Prijs: € 120 à € 150
Voldoet de installatie aan de norm?
Vermelding van inbreuken
Keurinsdatum
Naam keurder
Adres van het onroerend goed
Datum van hernieuwing keuring.

Bij inbreuken volgt na herstelling een nieuwe keuring. Bij verkoop heeft de koper nog 18 maanden de tijd na het verlijden van de notariële akte om zich in rode te sellen.