Wie mag zich “schatter” van vastgoed noemen?

Vastgoed algemeen Posted by admin on  zo, feb 11th, 2018 @ 10:18:46 AM  259  0    

Wie mag zich “schatter” van vastgoed noemen?

Het beroep van schatter is niet zoals dat van vastgoedmakelaar een beschermd beroep. Bijgevolg kan iedereen zichzelf een ‘schatter’ noemen hoewel hier in de praktijk belangrijke beperkingen aan verbonden zijn. Zo hebben de banken een eigen lijst van schatters waarmee ze samenwerken. In alle officiële zaken komen slechts ‘schatters’ in aanmerking die een bepaald diploma hebben.

Wie mag er een schatting doen in gerechtszaken?

De rechtbank stelt landmeters-experts aan voor haar schattingen. Zij hebben vooraf een eed afgelegd en beschikken over één van de volgende diploama’s:
– Landmeter, meetkundige of meetkundig schatter van onroerende goederen.
– Licentiaat wetenschappen, aardrijkskunde, optie landmeetkunde.
– Licentiaat geometrologie.
– industrieel ingenieur bouwkunde, optie landmeetkunde.
– Gegradueerde ‘landmeter-expert vastgoed’, aangevuld met getuigschrift van slagen voor de geïntegreerde proef voor uitreiking van de titels van meetkundig-schatter van onroerende goederen of met een diploma van gegradueerde in bouw optie vastgoed voor zover de shcool de keuze ‘meten’ vermeldt.
Universitair diploma of diploma van een universitair gelijkgesteld niveau verenigbaar met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert erkend oor de koning.

Schattingen voor fiscale doeleinden

Enkel voor landmeter-experten die bovendien een kwaliteitscharter voor schattingsverslagen moeten goedkeuren. Aan dit laatste zijn regels verbonden waaraan het verslag moet voldoen.