De rentmeester

Vastgoed, Vastgoed algemeen Posted by admin on  wo, feb 15th, 2017 @ 7:22:52 PM  228  0    

De rentmeester

Rentmeester is een gereglementeerd beroep. Hij voert het zakelijke en het financiële beheer over privé-vastgoed patrimonium.

De rentmeester is gemandateerd. Zijn taken zijn o.a.:
– Opmaken van plaatsbeschrijvingen
– Regelen van de permante bewoning. Huurders zoeken. Huurcontracten opmaken. Beheren van de huurwaarborg.
– De huur innen. Indexeringen toepassen. Eindafrekening. Achterstallen. Klachtenbehandeling. Leveranciers betalen.
– Verzekeringsdossiers opvolgen.
– Maatregelen treffen tegen brand, diefstal en andere schade.
– Kosten, belastingen en uitgaven i.v.m. onroerend goed betalen.
– Onderhoudspersoneel aanstellen.

_____________________________________________________________

Rentmeesterschap