Belasting op het bezit van een tweede woning

Tweede woning Posted by admin on  dim, Fév 14th, 2021 @ 11:45:15  262  0    

Belasting op het bezit van een tweede woning

Eigenaars van een tweede woning betalen 3 soorten belstingen: onroerende voorheffing, tweedeverblijfstaks en personenbelasting.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing wordt in de volksmond ook de ‘grondlasten’ genoemd. Ze is gebaseerd op het kadastraal inkomen (K.I.) van het onroerend goed.

Berekening van de onroerende voorheffing

Vlaams gewest

Wat? Berekening
een basisheffing voor het Vlaams Gewest asistarief (3,97 procent voor gebouwen) x geïndexeerde K.I.
+ een deel opcentiemen voor de provincies Bepaald door de provincies
+ een deel opcentiemen voor de gemeenten Bepaald door de gemeenten
————————
Hiervan de optelsom
 

In het Vlaams Gewest kent vermindering toe voor een energiezuinige nieuwbouw. Ook na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering hangt af van de datum van verlening van de stedenbouwkundige vergunning.

Brussel en het Waals gewest

Er is een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

Tweedeverblijfstaks

De tweedeverblijftaks is een specifieke belasting die de gemeenten op tweede verblijven heffen. Eigenaars van woningen die hun domicilie in een andere gemeente hebben zijn deze verschuldigd. Het tarief hangt af van de gemeente, maar de jaarlijkse belasting kan oplopen. Bijvoorbeeld in Oostende en in Brugge bedraagt deze 1.000 euro. In sommige kustgemeenten hangt het er nog eens van af of Uw tweede verblijf zich al dan niet op de zeedijk bevindt. Andere gemeenten belasten studio’s minder dan grote appartementen en woningen. Voor een tweede verblijf aan zee betaal je daarenboven een forfaitaire belasting van 126 euro (tarief voor 2020) aan de provincie West-Vlaanderen.

Personenbelasting

[Bron]

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download