Wat is Bitcoin?

Cryptogeld Posted by admin on  mar, Fév 26th, 2019 @ 6:38:51  185  0    

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een digitale munt. De eerst ontstane en dat was in het jaar 2009. Aan cryptogeld of digitaal geld ligt niet een gouden standaard aan de basis, zoals bij een gewoon betalingsysteem, maar wel een digitaal programma. De programmeur hiervan staat bekend onder de naam Satoshi Nakamoto, wat gewoon een pseudoniem is gebleken en waarachter vermoedelijk een heel netwerk schuilgaat.

Verschil met een gewoon betalingsysteem

Een betalingsysteem zoals wij kennen van het geld dat in omloop is als dollars, euros, ponden en waarmee we dagelijhks betalen, gaat uit van een centrale controleëenheid. Iedereen weet wat de Nationale Bank is en dat er duizenden personeelsleden bezoldigd aan het werk zijn. Bij Bitcoin en andere cryptomunten gebeurt de controle gewoon door vrijwillige codeurs en de code wordt uitgevoerd door een open wereldwijd netwerk van computers.

Het probleem van de dubble bruikbaarheid

De ferventste verdedigers van digitaal geld zijn individuen en groepen die zich niet goed voelen met de controle van banken en staatsbesturen over hun geld. Achter cryptogeld gaat niet zo’n centraal systeem schuil maar een gedecentraliseerd. Omdat er geen controle is die erop toekijkt dat digitaal geld maar één keer gebruikt wordtper transactie moiesten ze een oplossing zoeken dat digitale bestanden heel gemakkelijk kunnen gekopieerd wxorden. Dit probleem van dubbele uitgaven lost bitcoin op een ingenieuze manier op die bestaat uit een combinatie van cryptografie en economische prikkel. Bij gewoon controleert de bank deze functie. Bij digitaal geld ligt ze bij een verdeeld en open network dat eigendom is van niemand.

Nog enkele specifieke kenmerken van de Bitcoin

Het aantal Bitcoins dat ooit zal bestaan is eindig

Van gewoon geld of fiat valuta’s zijn onbeperkte voorraden aanwezig en regelmatig hoor je ook dat er geld bij gemaakt wordt. Centrale banken kunnen er zoveel uitgeven als ze willen waardoor ze de waarde van de ene ten opzichte van de andere valuta kunnen proberen te manipuleren. De houder (of de sparende burger) draagt de kosten zonder dat hij er veel kan aan veranderen.

Daarentegentegen staat het Bitcoin aanbod onder strenge controle van het onderliggende algoritme. Het aantal nieuwe Bitcoins verkleint alsmaart en blijft dit doen met een afnemende snelheid tot een maximum van 21 miljoen is bereikt. Het betekent dat als de vraag groeit en het aanbod hetzelfde blijft de waarde zal toenemen.

Pseudonimiteit van de gebruiker

Bij gewone geldtransakties zoals stortingen en terugbetalingen zijn de gebruikers altijd gekend bij naam. Daarentegen werken Bitcoingebruikers half anomniem. Het protocol checkt vorige transacties na en hoeft de zender niet te kennen. Dit om te weten of hij over de nodige geldmiddelen beschikt. De identificatie van de gebruiker gebeurt door het adres van het wallet. Transacties kunnen op die manier nagegaan worden. De politie heeft echter methodes om gebruikers te identificeren indien nodig.

Uitwisselingsdiensten staan in zoverre onder wettelijke druk dat een identiteitscheck moet mogelijk zijn vooraleer ze mogen bitcoin verkopen of kopen. Dat maakt het netwerk is transparent, de voortgang van een zekere transaktie moet zichtbaar zijn voor iedereen. Dit is nbiet ideaal voor criminelen, terroristen en geldwassers.

Onveranderlijkheid

Bitcoin transacties kunnen niet teruggedraaid worden evenals electronische fiat-transakties. Klinkt dit verontrustend? Het betekent namelijk ook dat er met geen enkele transactie op het hele netwerk kan worden geknoeid en dat zou ons allen moeten geruststellen.

Deelbaarheid

De kleinste eenheid van een Bitcoin is een Satoshi genoemd.
Het is honderdmiljoenste deel van een bitcoin (0,00000001) – of tegen de huidige prijzen, ongeveer een honderdste van een cent. Daardoor zijn met Bitcoin microtransacties mogelijk die met het traditionele elektronische geld niet kan.

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download