Indexeren van de huurprijs

Vastgoed algemeen Posted by admin on  jeu, Mar 29th, 2018 @ 10:06:42  195  0    

Indexeren van de huurprijs

Bij een schriftelijke huurovereenkomst mag de huur altijd geïndexeerd worden, behalve als de overeenkomst dit niet toelaat.

Indexatie gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet dit schriftelijk aanvragen aan de huurder. Terugwerkende kracht kan alleen gelden voor de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de schriftelijke aanvraag gebeurd is.

Hoe wordt de indexatie berekend?

Indexatie wordt berekend volgens een wettelijk opgelegde formule. Die staat beschreven in de huurwet op p. 33. Daar staat dat de indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. Voor de berekening van de nieuwe, aan het indexcijfer aangepaste huurprijs, past men volgende formule toe:

basis-huurprijs x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcijferHet nieuwe indexcijfer is ieder jaar dat van de maand augustus voor dat jaar.
In 2009: 110,66
in 2010: 112,94
enzovoort …

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download