De huurovereenkomst

Vastgoed algemeen Posted by admin on  mer, Mar 21st, 2018 @ 9:42:51  203  0    

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder. Iedereen die 18 jaar is of ontvoogde kan een huurovereenkomst afsluiten. Ze voldoet aan bepaalde voorwaarden om geldig te zijn en heeft een aantal al dan niet verplichte bijvoegsels. Wettelijk bestaat er een onderscheid tussen gemene huur, huur voor woongelegenheid en handelshuur.

Definitie van huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een document waarin huurder en verhuurder overeenkomen een onroerend goed te huren/verhuren voor een bepaalde prijs. Hier zijn alle partijen ten minste 18 jaar oud of ontvoogd. Het document dat contract wordt genoemd heeft volgende kenmerken:
– Het vermeldt de identiteit van alle partijen.
– Het is ondertekend.
– Het heeft begin en einddatum.
– Het bevat een beschrijving van het gehuurde goed.
– Het wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn en elke partij ontvangt een exemplaar.
– De huurovereenkomst wordt geregistreerd (door de verhuurder).

Huurovereenkomst volgens aard onroerend goed

De wet maakt onderscheid tussen gemene huur, huur voor woongelegenheid en handelshuur. Het onroerend goed dat onderwerp is van de huurovereenkomst is in goede staat van onderhoud.

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download