Wat zijn registratierechten en het bedrag bij de aankoop van een woning?

Vastgoed algemeen Posted by admin on  mer, Fév 21st, 2018 @ 7:35:59  190  0    

Wat zijn registratierechten en het bedrag bij de aankoop van een woning?

Registratierechten zijn een belasting opgelegd door de Staat bij de registratie van een akte of een geschrift in een register. Samen met o.a. BTW, successierechten, accijnzen behoren ze tot de indirecte belastingen. Op de registratirechten bij de aankoop van een woning die als hoofdverblijfplaats moet dienen kun je een aantal vrijstellingen genieten als je ook aan bepaalde voorwaarden voldoet. Andere termen die voor « registratierechten » in gebruik zijn, zijn « groot beschrijf » en « klein beschrijf ». Voor de vrijstellingen gebrukt men ook wel de term « abattement ».
Ofwel, als het wel je hoofdverblijfplaats moet worden én je enige huis is dan kun van de « meeneembaarheid » genieten als je ook nog aan andere voorwaarden voldoet. Binnen « meeneembaarheid » is er dan nog « meeneembaarheid door verrekening » en « meeneembaarheid door teruggave » afhankelijk van het feit of je vorig huis al verkocht is of dit nog mpoet gebeuren.

Welke akten en geschriften moeten geregistreerd worden?

De verplichte registratie geldt voor volgende akten of geschriften:
– notariële akten
– huurcontracten
– akten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders
– arresten en vonissen van Belgische hoven en rechtbanken
– akten die betrekking hebben op onroerende goederen die in belgië liggen.
– akten in het buitenland verleden met het oog op het inbrengen van goederen bij Belgische bedrijven met rechtspersoonlijkheid.

Wat omvat die registratie?

– Belasting (= de registratierechten) innen
– het toekennen van een datum aan de akte.
– informatie verzamelen van gegevens betreffende personen en hun vermogen.

Schrijfgeld, een andere term voor registratierechten

Binnen de termen « schrijfgeld » of « registratierechten » heb je dan nog « klein beschrijf » en « groot beschrijf ». Bij « groot beschrijf » zijn de registratierechten bij de aankoop van een woning 10% en bij
« klein beschrijf » 5%.

In het Vlaams gewest heb je recht op klein beschrijf als het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van al je onroerende goederen in het Vlaams gewest minder is dan € 745.

In het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je recht op klein beschrijf als het niet-geïndexeerde Kadastraal inkomen van al je onreoerende goederen in belgië niet meer is dan € 745.

Wanneer krijg je vrijstelling van registratierechten en voor welk bedrag?

Wie voor de eerste keer een woning koopt in het Vlaamse gewest krijgt een vrijstelling op de eerste schijf van € 15000 van de verkoopprijs. Dit is het gewoon abattement. Deze Sinds 1 januari 2009 krijg je hier bovenop nog eens een vrijstelling van registratierechten als je een woonkrediet van minstens € 100,000 afsluit. Dit is een verhoogd abattement of bij-abattement.
– bij groot beschrijf ben je dan nog eens vrijgesteld op € 10,000.
– bij klein beschrijf op € 20,000.
Concreet betekent dit een bijkomende vermindering van € 1000 registratierechten want 5% van 20,000 en 10% van 10,000 zijn beiden 1000. Het totaal abattement is dan:

Voorwaarden voor vrijstelling of abattement

Ofwel kun je genieten van een vrijstelling of abattement ofwel van van meeneembaarheid maar nooit van de twee samen. De voorwaarden voor een vrijstelling of een abattement zijn:
– het gaat eom een eerste aankoop van een onroerend dat bovendien als je in het vlaams gewest woont
– De toekomstige eigenaar is een natuurlijke persoon.
– Het gaat om een woning in het Vlaams Gewest gelegen.
– De kopers hebben noch afzonderlijk, noch gezamenlijk al een woning of bouwgrond in volle eigendom.
– Het gaat om een aankoop met prijs in volle eigendom door de aankoop.
– De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of de 5 jaar (bouwgrond) na de datum van registratie van het document.

Wanneer kun je gebruik maken van « meeneembaarheid »

Je kunt enkel gebruik maken van « meeneembaarheid » als je al ooit een woning gekocht die je al verkocht hebt of van plan bent te verkopen.

Meeneembaarheid door verrekening

Je eerste woning is al verkocht. Dan kun je maximum € 12,500 registratierechten die je in het verleden al eens betaald hebt meenemen bij de aankoop van een tweede « eerste woning ». Echter op voorwaarde
– dat de oude woning al verkocht is bij de aankoop van de nieuwe die nu als hoodfverblijfplaats moet dienen.
– het maximum is € 12.500.
– De nieuwe eigenaar is een natuurlijke persoon gebeuren en het goed moet bedoeld zijn als hoofdverblijfplaats. De akte voor de aankoop van de tweede woning (of bouwgrond) moet verleden zijn maximum twee jaar na de verkoop van de eerste woning.
– Beide onroerende goederen moeten in het Vlaams Gewest gelegen zijn.
– Ook de meeneembaarheid moet hetzij in de notariële akte worden opgenomen, hetzij via een afzonderlijk verzoek dat de akte vergezelt.
– De hoofdverblijfplaats wordt binnen de twee jaar na het verlijden van de akte gevestigd worden in de woning. Gaat het om bouwgrond dan gebeurt dit binnen de drie jaar.
– De verrekening is nooit hoger dan de registratie op de tweede aankoop.

Meeneembaarheid door teruggave

Als de nieuwe woning die als hoofdverblijfplaats moet dienen gekocht is voor de vorige verkocht is dan is er sprake van meeneembaarheid door teruggave van maximum € 12,500 van vroeger betaalde registratierechten onder de volgende voorwaarden:
– De aankoop van het onroerend goed gebeurt door een natuurlijke persoon en het goed moet als hoofdverblijfplaats dienen.
– De eerste woning wordt maximum twee jaar na het verlijden van de akte van aankoop van de tweede verkocht.
– Beide onroerende goederenliggen in het Vlaams Gewest.
– De meeneembaarheid is hetzij in de notariële akte opgenomen, hetzij in een afzonderlijk verzoek dat de akte vergezelt.
– De hoofdverblijfplaats moet binnen twee jaar na het verlijden van de akte gevestigd worden in het geval van een woning. In het geval van een bouwgrond moet dit binnen de drie jaar gebeuren.
– De meeneembaarheid door teruggave is niet cumuleerbaar met teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar.

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download