De rentmeester

Vastgoed, Vastgoed algemeen Posted by admin on  mer, Fév 15th, 2017 @ 7:22:52  198  0    

De rentmeester

Rentmeester is een gereglementeerd beroep. Hij voert het zakelijke en het financiële beheer over privé-vastgoed patrimonium.

De rentmeester is gemandateerd. Zijn taken zijn o.a.:
– Opmaken van plaatsbeschrijvingen
– Regelen van de permante bewoning. Huurders zoeken. Huurcontracten opmaken. Beheren van de huurwaarborg.
– De huur innen. Indexeringen toepassen. Eindafrekening. Achterstallen. Klachtenbehandeling. Leveranciers betalen.
– Verzekeringsdossiers opvolgen.
– Maatregelen treffen tegen brand, diefstal en andere schade.
– Kosten, belastingen en uitgaven i.v.m. onroerend goed betalen.
– Onderhoudspersoneel aanstellen.

_____________________________________________________________

Rentmeesterschap

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download